Experter på redovisning, bokslut & deklarationer

Ekonomibyrån Melin & Worge hjälper företag att fokusera på sin kärnverksamhet, genom att stötta och driva företagens ekonomi administration.

Vi är verksamma i företagens ekonomihantering så som redovisning, deklarationer, ekonomiska analyser, bolagsstruktur och andra relevanta ekonomitjänster. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera hela din verksamhet.

Redovisning och bokslut

 • Löpande bokföring & redovisning
 • Kund- & leverantörsreskontra
 • Inscanning leverantörsfakturor
 • Betalningsservice, in- & utbetalningsflöde
 • Kundfakturering samt krav & inkassohantering
 • Anläggningsregister & redovisning
 • Löneadministration
 • Kundanpassad internredovisning struktur
 • Avdelning & projektredovisning
 • Skattedeklarationer, moms & uppbördsredovisning
 • Avstämningar, huvudbok- & balansposter
 • Månad- & period bokslut
 • Kundanpassad rapportering av resultat- & balansräkning, kassaflöden & nyckeltal
 • Årsbokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar

Ekonomiska analyser

 • Ekonomi- & verksamhetstyrning
 • Kostnad- & intäkts analyser
 • Översikt ekonomiprocesser
 • Samordning & effektiviseringar
 • Kontrollbalansräkning
 • Budget- & prognosarbete
 • Företagsvärderingar
 • Kassaflödesanalyser & likviditetsberäkningar
 • Nyckeltal & uppföljningar

Bolagsbildning, bolagsstrukturer & skatt

Bolagsbildning, bolagsstrukturer & skatt

 • Bolagsverket, anmälan, ändringar & korrespondens
 • Skatteverket, anmälan, ändringar & korrespondens
 • Nybildning av AB-bolag samt konsultation
 • Omläggning av räkenskapsår
 • Ombildning av bolag, inkråmsöverlåtelse
 • Uppbyggnad av bolagsstrukturer
 • Bolagsformalia – årsstämma, protokoll, bolagsavtal, bolagsordning etc
 • Skatte- planering & beräkningar för företag & företagsledare

Övriga tjänster

 • Revisor- och myndighetskontakter
 • Översikt ekonomiprocesser
 • Flödesschema & dokumentation
 • Rådgivning & utbildningar
 • Projektledning, implementeringar ekonomisystem
 • Konsekvens analyser, nu- & börläge

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Vi har många års erfarenhet av redovisnings- och ekonomifrågor i både små och stora organisationer. De flesta företagare idag värdesätter och behöver en partner i redovisning och ekonomi. Vi samarbetar med revisionsbolag och har ett väl upparbetat nätverk inom ekonomi, skatt och juridik.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.