En redovisningsbyrå som ger er ett extra engagemang.

Vi vill bidra till att ert företag utvecklas, effektiviseras och får en lönsammare affär och bli Er partner i redovisning och ekonomi.

Ett bra framtida samarbete bygger i grunden på tydlig kommunikation och förståelse runt gränssnitt, processer och arbetsroller. I flera av våra kundföretag arbetar vi med verksamhetsuppföljning och utvecklingsfrågor, vi hjälper företag till effektivare ekonomiprocesser samt analyserar och skapar föregtagsanpassade rapporteringar till VD och styrelse. Kvalitetssäkrad resultatrapportering med periodicitet är efterfrågat i de flesta kundföretag idag, företagen behöver en tydlig översikt över resultatutfall, viktiga balansposter samt bransch anpassade nyckeltal. För att möjliggöra det krävs en fungerade ekonomiprocess, vilken också ligger till grund för att säkerställa kvalitén i både resultat- och balansräkningen.

Auktoriserade redovisningskonsulter

Auktoriserade
redovisningskonsulter.

Ekonomibyrån Melin & Worge AB är anslutna till SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – Auktoriserade Redovisningskonsulter. Sveriges ledande branschorganisation för redovisning och ekonomikonsulter. En Auktoriserad Redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling.

Svensk standard, REKO

Svensk standard för
redovisningstjänster, Reko.

Reko är standarden för redovisningskonsulter som tagits fram av de två förbunden SRF och FAR gemensamt. Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och FAR.

Dokumentation som lämnar byrån hanteras via STENA Recyclings sekretesshantering. Ökade krav på sekretess, säkerhet och informationsskydd efterföljd och det destruerade pappret transporteras sedan till närmaste returpappersanläggning för återvinning.

stenarecycling

Söker du redovisningsbyrå?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Vi har många års erfarenhet av redovisnings- och ekonomifrågor i både små och stora organisationer. De flesta företagare idag värdesätter och behöver en partner i redovisning och ekonomi. Vi samarbetar med revisionsbolag och har ett väl upparbetat nätverk inom ekonomi, skatt och juridik.
Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.