Er personliga partner inom redovisning och ekonomi i Norrköping.

Ekonomibyrån Melin & Worge AB  är en redovisningsbyrå i Norrköping, verksamt inom ekonomi- och redovisningsområdet. Redovisningsbyrån riktar sig främst emot företag i Norrköping samt Stockholm med omnejd.

Ekonomibyrån Melin & Worge AB startade sin verksamhet sommaren 2005 och byrån har successivt vuxit och utvecklats. Idag är vi 11 st medarbetare och byrån arbetar i huvudsak med ägarledda företag.
Vi är anslutna till SRF — Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och ett flertal av våra medarbetare har behörigheten och titeln Auktoriserad Redovisningskonsult.

Våra engagerade medarbetare har som ambition att alltid vara proaktiva, lyhörda och ge våra kunder support och vägledning. Vår ledstjärna är att varje dag sträva efter att ge en god kundservice och uppnå perfektion och kvalité som bidrar till kundens verksamhet.

Vår affärsidé bygger på att bli Er partner i redovisning och ekonomi.

Vi vill bidra till att Ert företag utvecklas, effektiviseras och får en lönsammare affär. Målet är också att kunna ge Er både råd och beslutsunderlag för framtiden.

Välkommen till Melin & Worge